Tags Bài với thẻ "Hướng dẫn sử dụng word 2010"

Tag: Hướng dẫn sử dụng word 2010

Một số thủ thuật trong Word 2010 – Phần 8

Khi văn bản chứa nhiều hình, bản biểu thì việc đánh số thủ công sẽ rất tốn thời gian, nhất là khi có sự...

Một số thủ thuật trong Word 2010 – Phần 7

Có thể khi sử dụng Office 2003 bạn đã từng thao tác tạo mục lục tự động nhưng sang đến phiên bản 2010 thì...

Một sô thủ thuật trong Word 2010 – Phần 6

Ở đây, chúng tôi thực hiện trên Microsoft Office 2010, nếu dùng Microsoft Office 2007 hay cũ hơn thì sẽ có một chút sai...

Một số thủ thuật trong Word 2010 – Phần 5

Khi có hòm thư e-mail do một máy chủ hỗ trợ (theo giao thức IMAP hoặc POP3), bạn có thể dùng Outlook Express, Microsoft...

Tạo mục lục trong Word 2010

Cách dễ nhất để tạo mục lục tự động và tận dụng các Heading Styles mà bạn muốn gộp chúng trong mục lục. Ví...

Viết blog bằng Word 2010

Mỗi khi bạn viết bài mới cho Blog của mình, bạn thường soạn thảo bằng công cụ của hệ thống Blog đó. Tuy nhiên,...

Giới thiệu một số công cụ đồ họa của Word 2010

Trong Word, các đối tượng đồ họa (Illustrations) được chia làm 05 loại: Picture (ảnh chụp), ClipArt (ảnh vẽ có sẵn khi cài đặt),...

Một số thủ thuật trong Word 2010 – Phần 4

Thường thì bạn có các từ ngữ kỹ thuật chuyên môn mà có thể không được công nhận bởi công cụ kiểm tra chính...

Một số thủ thuật trong Word 2010 – Phần 3

Có nhiều tính năng trợ giúp bạn đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu. Chúng bao gồm các công cụ Spelling...

Một số thủ thuật trong Word 2010 – Phần 2

Để tìm mỗi một từ hoặc cụm từ, bạn nhấn Find Next. Để tìm tất cả từ hoặc cụm từ cùng một lúc trong...