Video hướng dẫn sử dụng Excel 2007

Video hướng dẫn sử dụng Excel 2007

49 696 Lượt xem
2
CHIA SẺ
(*) Do tốc độ đường truyền nên có thể bạn sẽ nhìn thấy một trang trắng trước khi đoạn phim tải xong. Các video trong bài có đuôi là .swf –>play bằng trình duyệt hoặc mở bằng phần mềm có thể chơi được flash.
Tổng quan giao diện Excel
Bài 1: Tổng quan giao diện Excel
Bài 2: Chèn thêm và xoá bớt bảng tính
Bài 3: Đổi tên, sao chép và di chuyển bảng tính
Bài 4: Đổi màu SheetTab và ẩn hiện bảng tính
Bài 5: Bảo vệ bảng tính
Bài 6: Chọn hình ảnh làm nền cho bảng tính
Cách nhập dữ liệu kiểu công thức
Bài 7: Cách nhập dữ liệu kiểu công thức
Bài 8: Thao tác với khối trong Excel
Bài 9: Xử lý ô, cột, hàng trong bảng tính
Bài 10: Định dạng dữ liệu
Bài 11: Đặt tên, ghi chú và bảo vệ ô
Chèn đối tượng hình ảnh
Bài 12: Chèn đối tượng hình ảnh
Bài 13: Chèn đối tượng ClipArt
Bài 14: Chèn đối tượng SmartArt – đang cập nhật
Bài 15: Chèn đối tượng WordArt
Bài 16: Chèn đối tượng TextBox
Bài 17: Chèn các ký tự đặc biệt vào bảng tính
Bài 18: Hiệu chỉnh ClipArt & hình ảnh
Các bước tạo đồ thị
Bài 19: Các bước tạo đồ thị
Bài 20: Thiết lập lại biểu đồ
Bài 21: Hiệu chỉnh tiêu đề
Bài 22: Hiện/ ẩn các nhãn dữ liệu
Bài 23: Sửa đổi các trục
Bài 24: Hiện/ẩn các đường kẻ lưới
Bài 25: Xoay đồ thị dạng 3D
Sắp xếp cơ sở dữ liệu
Bài 26: Sắp xếp cơ sở dữ liệu
Bài 27: Lọc tự động
Bài 28: Lọc nâng cao
Bài 29: Tổng hợp dữ liệu theo nhóm
Đặt lề trang in
Bài 30: Đặt lề trang in
Bài 31: Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang
Bài 32: Lặp lại tiêu đề bảng tính khi sang trang
Bài 33: Thực hiện in ấn (đang cập nhật)
Bài 34: Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ
Bài 35: Chèn và hiệu chỉnh biểu đồ
Bài 36: Chèn và hiệu chỉnh Wordart
Bài 37: Tạo và hiệu chỉnh Textbox
Bài 38: Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học
Thao tác tạo bảng
Bài 39: Thao tác tạo bảng
Bài 40: Các thao tác trên bảng
Bài 41: Thao tác chỉnh sửa bảng biểu
Bài 42: Định dạng đường viền và nền cho bảng
Thiết lập chức năng AutoCorrect
Bài 43: Thiết lập chức năng AutoCorrect
Bài 44: Tạo ghi chú cho tài liệu
Bài 45: Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế
Bài tập thực hành
Bài 46: Bảng kê tiền thuê máy vi tính
Bài 47: Bảng kê chí phí khách sạn
Bài 48: Bảng giá NoteBook
Bài 49: Bảng thống kê xuất hàng
Bài 50: Bảng tính lương

2 BÌNH LUẬN

  1. rat cam on cac bai huong dan co y nghia nay.
    cam on that nhieu
    Nho cac ban giup them cho minh 1so bai tap no ve ham subtotal và hàm vlookup (chi su dung 1 gia tri do ma co the do duoc 2 gia tri)
    thank

BÌNH LUẬN


*